Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Notes

Mô tả

Displays notes on the WordPress dashboard. When the date of the event has occurred, the note is colored red.

  • Displays notes on the WordPress dashboard.

1.1.0 January 01 2020

*FIXED: Date Issue

1.0.0

Initial release of plugin – 30 December 2019

Cài đặt

Install via Plugins > Install New

  1. Search for “Notes”
  2. Click the “Install Now” link
  3. Click “Activate Plugin”

Via ZIP / FTP

  1. Unzip the ZIP file and drop the folder straight into your wp-content/plugins directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Credits

Thanks a lot RitaE https://pixabay.com/bg/users/ritae-19628/
Thanks a lot OpenClipart-Vectors https://pixabay.com/bg/users/openclipart-vectors-30363/

Hỏi đáp

Is there a tutorial?

See the Tutorial

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Notes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp