Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ninja Form Layout

Mô tả

Ninja Forms Layout adds fieldset and div elements to the ‘Layout’ Elements’ block. It also includes custom classes for elements to allow for more interesting layouts and styling.

This plugin requires the Ninja Forms plugin.

Cài đặt

  1. Upload ‘plugin-name.php’ to the ‘/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ninja Form Layout” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • Bug Fix: Checkling ninja_forms_register_field exists before calling

1.2

  • Bug Fix: Checkling ninja_forms_register_field exists before calling

1.1

  • Adjusting file structure

1.0

  • First tagged version