Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

New Admin Menus

Mô tả

Use of this plugin will:

  1. Allow admin to re-write the labels of Admin Menus.
  2. Allow Admin to hide any number of menus/submenus.
  3. Also allows administrator to change the “Post” label. It will allow users to see “Article” instead of “post” in the admin panel.

Cài đặt

  1. Upload newAdminMenus.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Admin Menus and set up the options.

Hỏi đáp

Q: If I face any problem whom should I contact?
A: Visit the plugin page and leave a comment.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“New Admin Menus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

None