nd-shortcodes

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Sáu, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

8 Tháng Ba, 2020
Not even half of the shortcodes visible in the screenshot are available, and to make things worse the Italian translation sucks therefore is misleading!
Đọc tất cả 11 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ND Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp