Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Elements For Elementor

Mô tả

Elements For Elementor

The plugin adds some useful elements to the Elementor Page Builder Plugin. All components are full responsive and retina ready.

Cài đặt

 1. Install and activate the plugin.
 2. Be sure that you have the plugin Elementor active in your theme.
 3. Create your page with Elementor and check the new components in the new tab ND Elements
 4. Enjoy it 😉

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Elements For Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

 • added new classes on postgrid component

2.0

 • added before after component
 • Improved plugin security ( added realpath(), Data Sanitization/Escaping variables )

1.9

 • elementor compatibility 3.6

1.8

 • Added layout 6 and 7 on postgrid component
 • Added layout 4 on woogrid component

1.7

 • Added layout 5 on postgrad component

1.6

 • Added new list widget
 • Improved navigation widget ( mobile icon and bg )
 • Improved woo cart widget

1.5

 • Added layout 4 for postgrid widget

1.4

 • Added events grid layout
 • Added marquee component
 • Added woo cart component
 • Added woo grid layout

1.3

 • Added layout on postgrid components
 • Added custom css widget
 • Added CF7 widget
 • Added Woo Grid Element ( WooCommerce plugin )

1.2

 • Added Post Grid Element
 • Added Events Grid Element ( The Events Calendar plugin )
 • Added Image on “My Templates” tab on Elementor

1.1

 • Added Style Tab on navigation element

1.0

 • Initial version