Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MU Plugins Tool

Mô tả

When you activate MU Plugins Tool, a folder named ‘mu-plugins’ is created, if necessary, in your WordPress installation (default ‘WordPress_Root/wp-content/mu-plugins’) and a starter mu-plugin is created. The starter mu-plugin changes the admin footer text once you’ve enabled it through MU Plugins Tool. For more information, see the Codex Must-Use Plugins page.

Future Features – no promises 😉

  • create, edit & delete MU-plugins with MU Plugins Tool;
  • upload MU-plugins from your computer;
  • view a MU-plugin’s code by hovering over the name;
  • change the MU Plugins Tool menu location, e.g., under ‘Plugins’ or ‘Settings’;
  • recreate the starter plugin at will

Acknowledgement

I would like to thank David Gwyer, the developer of Plugin Options Starter Kit (POSK). It’s an awesome tool for learning the ins and outs of designing an options page for your plugin. MU Plugins Tool would’ve been much harder to make without POSK as a learning tool.

Cài đặt

  1. Upload mu-plugins-tool folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MU Plugins Tool” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.0

  • Stable release