Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Moving Banner

Mô tả

Show advertisement or important news with the animated banner. In the configuration panel you will be able to change:
– banner height
– enable/disable banner
– set banner link
– adjust animation speed
– choose animation direction
– set datetime when banner should appear

Ảnh màn hình

  • Live example
  • Settings page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Moving Banner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – First stable version