Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Most Commented Widget

Mô tả

Add a widget to display a list of the posts/pages with the most comments.

Cài đặt

  1. Upload most-commented.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Browse to Appearance->Widgets, add the widget, and configure the options

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Most Commented Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Widgetize the plugin
  • Add an option to display to posts, pages, or both
  • Do not include posts/pages without comments