Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mobile Preview

Mô tả

Provides editors a view of their page on a mobile device

Support

Leave a GitHub issue and I’ll holler back.

Ảnh màn hình

  • Click “Mobile Preview” in the admin toolbar for this view.

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  2. When viewing your site from the front-end you’ll see a new “Mobile Preview” button on your Admin Toolbar

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mobile Preview” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

  • Supporting an iPhone 5 (for now)