Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mobile Detect For CSS

Mô tả

The library is from http://mobiledetect.net/. The BODY tag needs to use the body_class() function. The values: desktop, handheld, mobile, tablet, ios, android. See the screen shots for more.

Mobile_Detect.php version 2.8.20

Ảnh màn hình

  • On mobile
  • On tablet

Cài đặt

  1. Download the widget and upload it to your server through WP Admin -> Plugins -> Add New -> Upload
  2. After the upload is complete activate the plugin.

Hỏi đáp

Any questions?

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mobile Detect For CSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • Update Mobile_Detect.php library to version 2.8.20