Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MI Scroll To Top

Mô tả

MI Scroll To Top plugin allows the visitor to easily scroll back to the top of the page.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg
  • screenshot-2.jpg

Cài đặt

  1. Click Plugins/Add New from the WordPress admin panel.
  2. Search for “MI Scroll To Top” and install.

-or-

  1. Download the .zip package.
  2. Unzip into the subdirectory ‘mi-scroll-to-top’ within your local WordPress plugins directory.
  3. Refresh plugin page and activate plugin.

Hỏi đáp

How do i add Scroll To Top?

Go to-> ” Apperance > Plugins > Add New > Search ‘MI Scroll To Top’ > Install & Active ” . Then Scroll To Top functionality will be added in your site.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MI Scroll To Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

List versions from most recent at top to oldest at bottom.