Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Menu Description

Mô tả

Add the description from menu items when the item is display

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/menu-description directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. In Appearance -> Menus -> Screen Options check the Description checkbox
  3. Select a menu, and enable the “Display Description” setting

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Menu Description” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4

  • Fix error when saving menu

1.0.3

  • Fix selecting of initial menu

1.0.2

  • Compliance with WordPress plugin best standards

1.0.1

  • Don’t defaultly check setting

1.0.0

  • Initial version of the plugin