Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Menu Breadcrumb

Mô tả

Breadcrumbs are often generated from Page structure, but in a world of Custom Post Types that doesn’t always work. Menu Breadcrumb uses your WordPress Menu to generate a breadcrumb trail based on the current page.

View on GitHub!

Cài đặt

 1. Download menu-breadcrumb.zip and extract
 2. Upload the menu-breadcrumb folder to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Place <?php if ( function_exists( 'menu_breadcrumb') ) { menu_breadcrumb( 'my-menu-id' ); } ?> in your templates where you want the breadcrumb to appear

Hỏi đáp

How do I output a breadcrumb trail?

Add the following to your theme template where you would like to output the breadcrumb:

<?php
  if ( function_exists( 'menu_breadcrumb') ) {
    menu_breadcrumb(
      'main',               // Menu Location to use for breadcrumb
      ' &raquo; ',            // separator between each breadcrumb
      '<p class="menu-breadcrumb">',   // output before the breadcrumb
      '</p>'               // output after the breadcrumb
    );
  }
?>

More documentation?

Of course! https://github.com/jchristopher/menu-breadcrumb

Can I contribute?

Of course! https://github.com/jchristopher/menu-breadcrumb

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
As I see, it works with WP 4.2.2. The Theme is being developed, so i could not find any bugs so far.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Menu Breadcrumb” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Added a menu_breadcrumb_level property to each breadcrumb object

1.0.1

 • Fixed an issue where the Menu wasn’t properly retrieved from the location

1.0.0

 • Initial release