Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Memory Game (Memorama)

Mô tả

Captura las imagenes de tu juego de memora y utiliza el shortcode para el juego [memorygame] y muestralo a tus visitantes
Capture images from your memory game and use the shortcode for the game [MemoryGame] and show it to your visitors

Ảnh màn hình

 • Selecciona las imagenes para mostrar en el juego memorama , select to image to use Memory game

Cài đặt

 1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Place in your templates
 4. Use shortcode [memorygame] in pages
 5. Demo http://develoteca.com/memorygame/

 6. Descarga el plugin

 7. Activalo
 8. Sube las imagenes y usa el shortcode
 9. usa shortcode [memorygame] en las paginas
 10. Demostracion: http://develoteca.com/memorygame/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Memory Game (Memorama)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp