Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Member Showcase Block

Mô tả

This plugin will help you to showcase your team members.

Anyone can create a team member section easily using this plugin in WordPress Block Editor.

Ảnh màn hình

  • Block List
  • Grid Layout
  • Image Left

Block

This plugin provides 1 block.

  • Member Showcase Member Showcase Block

Cài đặt

  1. Upload member-showcase to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Does it work with any WordPress theme?

Yes, it will work with any standard WordPress theme.

Đánh giá

29 Tháng Sáu, 2022
I was looking for such type of block and finally got according to my requirement. The best control on settings makes it easy to use.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Member Showcase Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Added block pattern.

1.0.0

  • Initial release.