Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Markdown Webhook

Mô tả

What will this plugin do?
1. fetch the target repo zip file to your server and extract it.
2. find all the .md files and save or update it to your database.
3. render it to the front page, and use markdown-it.js and highlight.js to transform the markdown content to html content.
4. done

This plugin will be updated continuously in the future.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Markdown Webhook” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • init

1.1

  • Add: Use folder name as category (beta).
  • Add: tags as SEO meta keywords (beta).