Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Material Admin Theme

Mô tả

The look of wordpress backend is dated. This eye-pleasing theme delivers better contrast and a modern look.

Ảnh màn hình

 • Dashboard View
 • Contrast: even rows are distinguishably gray
 • Smooth typography and some transparency for an eye-candy look

Cài đặt

Just hit ‘Install Now’

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
very very pleasant. thx for making this for us!
Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Material Admin Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

 • Fix input bugs in Appearance->Menus
 • Revert back to Open Sans for faster page loads
 • Reduce visual traction in submenus with slight background hover effect

1.2

 • Improved accessibility
 • Added a bit of transparency to submenus
 • Bugfixes

1.1

 • Color scheme changes – screaming red to flat ocean blue
 • Improved contrast between rows in posts, pages, etc
 • Improved typography
 • Flat buttons
 • Numerous bugfixes

1.0

 • initial version