Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Make Clickable

Mô tả

Converts plaintext URIs in posts or pages to clickable links. The Make Clickable plugin uses the WordPress make_clickable() function with an add_filter for the_content(). Install, activate and all of your plain text URIs will be clickable.

Cài đặt

  1. Upload make_clickable.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it.

Hỏi đáp

No questions right now. Email aoirthoir@the396.com for help.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Make Clickable” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.