Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Linked Future Posts Widget

Mô tả

Linked Future Posts Widget acts very much like the upcoming posts widget by displaying
scheduled posts instead of published ones, but includes a link to each post (using slug/post name). Requires WordPress 2.8+

Use this plugin in conjunction with the Future plugin from Marion Sudvarg to create a Post Grid of scheduled events and a list of scheduled
events on the post page. Events that change from scheduled to published status will automatically be removed from the grid and list.

Linked Future Posts Widget is a derivative of the Upcoming Posts Widget plugin created by Aaron D. Campbell.

Cài đặt

  1. Use automatic installer to install and active the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Linked Future Posts Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp