Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CoCo Linksort

Mô tả

A small wordpress plugin which can sort your links by date,url,name, description, etc.
It also can sort your links by custom.

Cài đặt

Download the zip file to your local machine.
1.Unzip the file
2.Upload link-sort folder to the /wp-content/plugins/ directory
3.Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
4.Now go to Options->Link Sort and change settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CoCo Linksort” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp