Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Link QR Code

Mô tả

This plugin adds a QR Code for each post (link) published on the site. The plugin support all the registered built-in and custom post types, along with pages, this can be changed under the settings page of the plugin.

Settings

Following are the available configurable options in the plugin

Option
Default Value

Size
300 pixels

Margin
20 pixels

Image Type
PNG

Post Types
[All Available Post Types]

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Install the plugin from WordPress directory OR upload the plugin to plugins directory after downloading
  2. Activate the plugin

Hỏi đáp

Will the QR Codes expire?

The QR Codes generated with the plugin will never expire

The QR Code for a post can change if the URL for the post is updated?

QR Code will remain the same even if the post URL has been updated

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Link QR Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Prepared for WordPress submission

1.0.0

  • First stable version of the plugin