Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Light Poll

Mô tả

Light Poll – WP plugin for vote. With the plugin, you can quickly create a survey, customize its design and display it on the page as a widget or shortcode.
The plugin provides several types of charts.

Video demonstration

Installation

Install WordPress. Install “Light Poll” plugin and activate it. After that, a button will appear on the WordPress panel to enter the plugin menu. Open the plugin menu and create a poll (survey).
Customize its appearance and survey responses. Display the survey on the page as a widget or using a shortcode [lightpoll id=”poll_id”].

Also watch the video tutorial:

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Light Poll” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp