Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Last Modified

Mô tả

Displays the date ad time the post/page was last modified.

Configuration

You can pass it a date/time format (http://us4.php.net/date)
Example: mdv_last_modified('l dS of F Y h:i:s A')

Cài đặt

  1. Upload last-modified.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php mdv_last_modified(); ?> in your templates.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Last Modified” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp