Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

KMO Slideshow

Mô tả

This plugin generates a gallery from a folder and displays using a shortcode.
The folder must be uploaded (using FTP) to the wp-content/upload folder.

To include a slideshow in a post or a page, use the following shortcode:

[kmoslideshow folder="local_path_to_folder"]

You can customize the slideshow using the following attributes:

 • Slideshow width (width) in px
 • Image border (border) in px (default 0)
 • Image padding (padding) in px (default 0)
 • Slide duration (interval) in milliseconds (default 4000)
 • Pagination display (pagination): true or false (default true)
 • Transition effect (effect): fade or slide (default slide)

Default slideshow width is set to the width of the container unless the width attribute is set.
The height is calculate from the first image.

[kmoslideshow folder="path" width="500" padding="5"
    border="1" interval="5000" pagination="false" effect="fade"]

This plugin uses SlidesJS 3.0.3 by Nathan Searles – http://www.slidesjs.com

Cài đặt

 1. Upload the kmo-slideshow directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Upload a folder of pictures to ‘wp-content/upload/gallery’
 4. Insert the following short code in post or page:

  [kmoslideshow folder=”wp-content/upload/gallery”]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“KMO Slideshow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp