Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

KK-UPDATE-CONTROL

Mô tả

KK-UPDATE-CONTROL is another WordPress plugin of the KK series.

Easily disable automatic updates! With KK-UPDATE-CONTROL you are able to control all types of WordPress updates individually:

 • Core updates
 • Theme updates
 • Plugin updates
 • Translation updates

Use this WordPress plugin if you want to prevent updates from running automatically. Just go to the KK-UPDATE-CONTROL settings and save your update preferences. Thats all!

Ảnh màn hình

 • Disable all types of WordPress updates individually.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“KK-UPDATE-CONTROL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.0

 • Changing some code documentation.
 • Adding first screenshot to the readme.txt.

1.2.0

 • Changing some code documentation.

1.1.0

 • Changing some code documentation.
 • Adding the license of the plugin.

1.0.0

 • Yippie, the first version goes live!