Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kiamo Chat and web call back by IRCF

Mô tả

A non-official WordPress plugin to integrate Kiamo Chat
and Web call back.

The Kiamo Chat integration is included in the free version.

The Kiamo web call back integration is only available in the pro version.

Appearance custom settings are only available in the pro version.

You can buy the pro version on our WordPress plugin shop

Ảnh màn hình

  • Chat and call back widget is displayed on the bottom right corner
  • Chat screen
  • User can close and re-open the widget
  • Plugin settings
  • Web call back screen, Pro version only
  • Appearance settings, Pro version only

Cài đặt

  1. Upload wcmpg to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How to customize the templates ?

Simply copy the templates/kiamo.php into your theme and update it.

Kiamo plugin will automatically override the default template with your theme template.

Of course you can also customize the CSS in your theme stylesheet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kiamo Chat and web call back by IRCF” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial commit.

1.1

Fixed options update
Allow http/https schemes in server address