Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

JSON API Delete User

Mô tả

JSON API DELETE USER extends the JSON API Plugin with a new Controller to delete user with meta data.

Documentation

  • You need to create nonce to delete user, nonce can be created by calling http://localhost/api/get_nonce/?controller=user&method=delete_user_with_meta

  • You can then use ‘nonce’ value to delete user.

= Method: delete_user_with_meta=

You can find example.php file to understand delete user api call via curl.

http://localhost/wordpress/api/user/delete_user_with_meta?email=example@domain.com

Cài đặt

First you have to install the JSON API for WordPress Plugin (https://wordpress.org/extend/plugins/json-api/installation/).

To install JSON API User just follow these steps:

  • Upload the folder “json-api-delete-user” to your WordPress plugin folder (/wp-content/plugins)
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress or by using the link provided by the plugin installer
  • Activate the controller through the JSON API menu found in the WordPress admin center (Settings -> JSON API)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“JSON API Delete User” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.