Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jay’s WordPress Admin Theme

Mô tả

Designates a monospaced font in the HTML editor. Maybe more in the future…

Ảnh màn hình

  • This screenshot shows before and after you use my plugin.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Open ‘jays-wordpress-admin-plugin.zip’ file to reveal ‘jays-wordpress-admin-plugin’ directory.
  2. Upload the ‘jays-wordpress-admin-plugin’ directory to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

What is your name?

My name is Jay Robinson.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jay’s WordPress Admin Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.