Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

iPost

Mô tả

Usage:

To include a post in another post or page, just add [ipost id=id-of-post] and the post will apper instead of [ipost id=id-of-post] 
You can also fetch the post by permalink: [ipost permalink=”?p=4″].
You can also set silence to true/false depending if you want debug information to be printed. Defalut is true.(no debug information)

Cài đặt

  1. Upload ipost to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use [ipost id=000] or [ipost permalink=’link-to-post’] to include a post in another post or page.

Hỏi đáp

Q: Does the post or page that I want to include need to be published?
A: No, you can include a post that’s just saved draft.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“iPost” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp