Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Intervention

Mô tả

Easily configure the WordPress admin interface and application state using a single config file.

  • Simplify the WordPress admin interface.
  • Place WordPress application state in a config file.

Intervention on GitHub

Cài đặt

Requirements

  • WordPress 5.0 and later. Tested only in last stable version.
  • PHP 7.4. Tested only from version 7.4.

Install via WordPress, or;

  • Unzip the Intervention download.
  • Upload the files to /wp-content/plugins/.
  • Enable plugin Intervention under Plugins/Installed Plugins.
  • Browse to Tools/Intervention to export WordPress DB options.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Intervention” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.0 (11/07/2023)

  • Release

License

MIT

Translations

English, German, Dutch, Swedish.