Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

insertTime

Mô tả

A simple wordpress plugin that adds a shorcode [time] tp insert your local time at page loading in a post, just write [time], [datetime] or [date] in your post after activating this..

Ảnh màn hình

  • A simple usage example

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload insertTime.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Just write [time], [datetime] or [date] in your post
  4. Enjoy.

Hỏi đáp

Can I change the format ?

Not currently.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“insertTime” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.