Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Insert Code Lite

Mô tả

With this plugin you can safely change your theme without worrying to loose the code you’ve added.

Ảnh màn hình

 • Dashboard view of the plugin.

Cài đặt

 1. Navigate to Plugins → Add New from within the WordPress Dashboard.
 2. Search for insert-code-lite.
 3. Click Install Now on Insert Code Lite by Dmitry Mayorov.
 4. Activate the plugin.

Uploading in WordPress Dashboard

 1. Navigate to Plugins → Add New from within the WordPress Dashboard.
 2. Click on the Upload link underneath the Install Plugins page title.
 3. Click the Browse… button and choose insert-code-lite.zip in its download location on your computer.
 4. Click the Install Now button.
 5. Activate the plugin.

Hỏi đáp

Why not include custom code in a theme?

You don’t want to put things like tracking code inside your theme because if you change it, custom code will be gone. With this plugin all your custom code will be present on your site even if you change themes.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Insert Code Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Insert Code Lite” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Insert Code Lite” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1.4

 • Tested up to WordPress 5.0

0.1.3

 • Updated README.
 • Added minor code improvements.
 • Removed Russian translation.

0.1.2

 • Added minor code improvements.

0.1.1

 • Added Russian translation.
 • Minor code improvements.

0.1.0

 • Initial Release.