Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Input Scanner

Mô tả

This WordPress plugin contains a web barcode and a QR scanner for HTML input elements. With predefined query classes and the option to integrate your own query classes, it is possible to use the scanner in the admin interface or on the website.
With the user-friendly administrator interface, further settings such as the texts of this plugin can be made.

Demo & Documentation

Demo

Using

Add the class .input-scanner-open to use the scanner with a click on the input element.
or
add the class .input-scanner-open-label to use the scanner-open-label to open the scanner.

Supported Platforms

  • PC: Safari, Opera, Edge, Chrome, Firefox
  • Android/IOS: Safari, Opera, Edge, Chrome, Firefox

Write Me

Do you have a problem or a new wishes?
Write me on github or create new topic on wordpress.

Cài đặt

Steps

  1. Upload the plugin input-scanner to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Input Scanner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • fix select device dialog

1.0.0

  • First Version