Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Inline Video Shortcodes

Mô tả

This plugin extends the WordPress video tag to include the muted and playsinline attributes, which are both required for an autoplay video to correctly function on iPhone.

Ảnh màn hình

  • Editor page showing the correct attributes added to the video shortcode.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/inline-video-shortcodes directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/inline-video-shortcodes directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
How do I make use of the extended attributes?

Add a self-hosted video to your WordPress post or page using the WordPress editor, either manually or using the “Add Media” button. Switch to Text mode and edit the shortcode to include the playsinline=”1″ attribute. For autoplay videos, add muted=”1″ (iPhone will only auto play videos if they are muted). The plugin will then add the correct attributes to your post or page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Inline Video Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp