Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Thông tin

Mô tả

Plugin shows in the admin bar:
* the number of SQL queries during the WordPress execution
* the amount of time in seconds to generate the page
* memory load

Admin bar can be enabled in your profile: "Users => Your Profile => Show Admin Bar".
This information also added to the bottom of the source code as HTML comment.

Useful:

Ảnh màn hình

 • Thông tin in the admin bar
 • Thông tin in the source code

Cài đặt

 1. install and activate the plugin on the Plugins page
 2. you can see in the admin bar the number of SQL queries, the amount of seconds to generate the page and memory load

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Thông tin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.4

 • code cleanup and refactoring

2.3

 • minor changes

2.2

 • fixing minor bugs;

2.1.0

 • adding screenshots;
 • fixing bugs;

2.0.0

 • show info in the admin bar;

1.0.0

 • initial release;