Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Top Bar Toggle

Mô tả

Create Simple Toggle for Information like Mail-id, Contact, Time For Mobile, Use shortcode [toogle] in header.php
1.This plugin adds Responsive Mobile Toogle information functionality to WordPress.
2.Cross browser Compatible.
3. feel free to contact me via support
4. please rate this plugin,Thanks
6. enjoy!
For more features Please contact us at Logicrays

Arbitrary section 1

Ảnh màn hình

  • Admin settings
  • Front side Desktop version
  • Front side Mobile version

Cài đặt

  1. Upload the topbartoggle folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_shortcode('[toogle]'); ?> in your header.php

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the topbartoggle folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_shortcode('[toogle]'); ?> in your header.php
A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Top Bar Toggle” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp