Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Importe CSV

Mô tả

Import CSV
– This plugin will help you to upload csv backup file to your wordpress website very easyly.
– This important use for those who learn webscraping using python and make the csv file for save scrape data and want to upload in website.

Have any question or Comment

feel free to contact me @
– [Mail:mortuzahossain1997@gmail.com]
Facebook

Cài đặt

  1. Upload import-csv to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload import-csv to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Importe CSV” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp