Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image Title Remove

Mô tả

Remove titles for all images. It will remove image title if you have too many random hashtag image names on website. So it will not show on hover.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Thats all!

Đánh giá

27 Tháng Tư, 2017 1 reply
How does this plugin work? I do not see TITLE deleted when uploading images in the woocomeerce product menu
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image Title Remove” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin launched