Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Horizontal Rule Widget

Mô tả

Insert hr (horizontal rule) tag to widget area.

This plugin maintained on GitHub.

Translators

Please contact to me.

  • http://wpist.me/ (en)
  • http://firegoby.jp/ (ja)
  • @miya0001 on twitter.
  • https://github.com/miya0001/hr-widget

Contributors

Credits

This plug-in is not guaranteed though the user of WordPress can freely use this plug-in free of charge regardless of the purpose.
The author must acknowledge the thing that the operation guarantee and the support in this plug-in use are not done at all beforehand.

Cài đặt

  • A plug-in installation screen is displayed on the WordPress admin panel.
  • It installs it in wp-content/plugins.
  • The plug-in is made effective.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Horizontal Rule Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • The first release.