Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hooks Visualizer

Mô tả

Did you ever got confused about the location of available hooks in your favorite theme (GeneratePress & OceanWP)
It will add option in admin toolbar on frontend to highlight all hook postions available on that page.

Try Hooks Visualizer. It will allow you to view all available hook in your theme.

Support for more themes and WooCommerce coming soon..

Ảnh màn hình

  • /assets/screenshot-1.png
  • /assets/screenshot-2.png

Hỏi đáp

Q. How to use Hooks Visualizer?
A. Install and activate the plugin. Now check frontend of site while logged in as admin. You will get “Show Hooks” option in admin toolbar at top. Clicking on Show Hook will highlight all hooks location

Q. Which there are supported ?
A. For now it will work with GeneratePress and OceanWP themes. Support for more themes and WooCommerce will be added soon.

Đánh giá

25 Tháng Tám, 2017
Little plugin big help! Just install and click on "show hooks". You can hide them also. That's all, simply work. Thank you!
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hooks Visualizer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Added support for Astra Theme
  • Added option to show hook always, even when you are not logged in.

0.1

  • Plugin initial release