Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Highlight Text

Mô tả

Spice up your text by giving it a color highlight.

Report issues, or collaborate, on Github.

Ảnh màn hình

Đánh giá

8 Tháng Mười, 2020 1 reply
This is just what I needed. Lightweight, easy to use, intuitive.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Highlight Text” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Highlight Text” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Highlight Text” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.0

  • Bumps minimum required WP version to 5.7.
  • Make plugin compatible with WP 5.9.

1.1.0

  • Bumps minimum required WP version to 5.5.
  • Updates button icon.
  • Render button with other RichText formatters.

1.0.2

  • Make sure plugin is ready for WP 5.5.

1.0.0

  • Initial release.