Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Help Menu

Mô tả

Project home is reverbstudios.ie.

This plugin ads a “Reverb Help” menu at the top of the menu stack in WordPress admin. It has 3 submenus:

  1. Screenshots
  2. Video Manual
  3. Links

Each subpage when clicked displays a different form of wordpress help resources, ie Screenshots of common processes in WordPress. Embeded Video Screen Tutorial of common functions and finally some links to external resources for further help.

Cài đặt

  1. Upload the folder help-menu.zip to the /wp-content/plugins/ directory or via Plugins - Add New - Upload in admin.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu.. Done!

Hỏi đáp

No FAQs.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Help Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.3 Updated Project Home & Donate URLs.
Version 1.2 Removed NextGen Gallery & Create a Link help.
Version 1.1 adds a new “WordPress Video Manual” to the Video menu.