Hello Dolly

Mô tả

Đây không chỉ là plugin, nó đại diện cho hi vọng và lòng nhiệt thành của một thế hệ được gói gọn trong hai từ trong một bài hát nổi tiếng của Louis Armstrong: Hello, Dolly. Khi bạn kích hoạt plugin bạn sẽ thấy các lời bài hát ngẫu nhiên từ Hello, Dolly ở góc trên bên phải màn hình ở mọi trang.

Cảm ơn artwork của Sajib Ahmad.

Đánh giá

2 Tháng Tư, 2024
Garbage that automatically installs on a new website.
18 Tháng Một, 2024 1 reply
Why is this a default plugin on Godaddy and other wordpress installs?
19 Tháng Mười Hai, 2023
A fabulous plugin for the joyous! :)) people who hate this plugin need to get out more :)) "You're lookin' swell, Dolly"
17 Tháng Mười, 2023 1 reply
I believe someone is paying money to add this useless plugin to WordPress with every installation. If you see this plugin, please remove it.
1 Tháng Bảy, 2023 1 reply
It's the most pointless plugin and is one of the first things that gets removed on a new installation. By default, there should be 0 plugins on new software.
Đọc tất cả 291 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Dolly” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Hello Dolly” đã được dịch qua 54 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Hello Dolly” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.