Hello Dolly

Mô tả

Đây không chỉ là plugin, nó đại diện cho hi vọng và lòng nhiệt thành của một thế hệ được gói gọn trong hai từ trong một bài hát nổi tiếng của Louis Armstrong: Hello, Dolly. Khi bạn kích hoạt plugin bạn sẽ thấy các lời bài hát ngẫu nhiên từ Hello, Dolly ở góc trên bên phải màn hình ở mọi trang.

Cảm ơn artwork của Sajib Ahmad.

Đánh giá

17 Tháng Sáu, 2020
Dear devs @ WordPress. Youve got to let this go... The level of uselessness can be explained like this: If this plugin was a superhero, it would be Toughts&Prayers man. PS. Much love to Matt Mullenweg and the rest of the community for their great gift of WP to the world.
26 Tháng Năm, 2020
WORDPRESS GET OVER THE STUPID NOSTALGIA OF THIS PLUGIN. NO ONE GIVES A FLIP ABOUT THIS, NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BODY USES THIS PLUGIN. WASTE OF MY LIFE HAVING TO UNINSTALL IT EVERY TIME. IF I KNEW THE TERMINATORS PHONE NUMBER I WOULD CALL HIM TO GO BACK IN TIME TO TERMINATE MATT MULLENWEG SO THIS PLUGIN WAS NEVER CREATED
26 Tháng Hai, 2020
Nothing much to add, but the fact that 100% of WordPress users start with this plugin! Beats all the others: fast, stable and of questionable usefulness - unlike most other plugins that satisfy only the last noted criteria.
Đọc tất cả 224 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Dolly” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Hello Dolly” đã được dịch qua 40 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Hello Dolly” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.