Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hello Dalek

Mô tả

How about a new Dr. Who quote every time you refresh the admin? This will bring fans quotes all the way back to the first doctor.

Cài đặt

  1. Unpack the entire contents of this plugin zip file into your wp-content/plugins/ folder locally
  2. Upload to your site
  3. Navigate to wp-admin/plugins.php on your site (your WP Admin plugin page)
  4. Activate this plugin

OR you can just install it with WordPress by going to Plugins >> Add New >> and type this plugin\’s name

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Dalek” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Version 1.0 Release