Heimdall

Mô tả

Once the plugin is activated, navigate to Settings > General in your WordPress Dashboard. On the Heimdall section, there you can find all the customization options.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Heimdall” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp