Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Reader

Mô tả

Add a widget you can use to add your Google Reader items to your sidebars.
Easy to use, just define your Google Account, in the settings Google Reader Page.

This plugin use the WP-ZFF Zend Framework Full (version 1.10.5-1), please install it !
(here is the plugin site : http://passavanti.name/wp-zff-zend-framework-full). And here is the wordpress plugin page : https://wordpress.org/extend/plugins/wp-zff-zend-framework-full/

Ảnh màn hình

 • This screenshot represents the plugin admin page (in settings menu)
 • This is the screenshot of the widget configuration

Cài đặt

 1. First install and active this plugin : WP-ZFF Zend Framework Full (version 1.10.5-1)
 2. Then, Download google-reader zip archive
 3. Extract the google-reader directory
 4. Upload the directory to the /wp-content/plugins/ directory
 5. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

core files are missing

Simply upgrade to version 1.1

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Reader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version of the plugin
 • It’s broken

1.1

 • Readme.txt modified (for screenshosts and new version)
 • Missing Core File correction
 • Adding dependency check for ZF plugin