Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Reader Subscriptions

Mô tả

This widget replaces the static Blogroll with a dynamic listing of Google Reader subscriptions.

Ảnh màn hình

  • View of widget output
  • Widget admin setup

Cài đặt

  1. Upload wp-google-reader-subcriptions to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add to Google Reader Subscriptions widget to a sidebar.
  4. Enter Google Reader email and password to Google Reader Subscriptions widget settings.

Hỏi đáp

How is the Google Account password stored?

The password is encrypted, using the nonce as a salt, and stored in the database.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Reader Subscriptions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version.