Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Image Proxy

Mô tả

If you can not directly access image links or the loading is slowly, this script will rewrite the image
links to googleusercontent.com proxy address. With Google server you can display image normally and load
faster.

Cài đặt

  1. Upload “google-image-proxy.php” to the “/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress

Hỏi đáp

Does this plugin modify the post content in the database?

No, The plugin filters post content on-the-fly.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Image Proxy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • The first version.