Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GoChat

Mô tả

GoChat has great features including:

  • Public group chat and private IM communication
  • Group Video Chat
  • No registration! Just add to your blog and your visitors can begin chatting immediately!
  • Login (optional) with your Facebook, Google Talk or MSN account!
  • See it in action at http://www.GoChat.us

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
Chatwing provides an excellent Free chatroom and shoutbox for any website or blog. It takes a moment to implement and has numerous features. Chatwing does not require a wordpress plugin it is very simple to use.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GoChat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp