Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravity Forms Total Amount Shortcode

Mô tả

A simple shortcode that displays the “Total” filed value from any Gravity Form.

Parameters
* form_id
* field_id
* start_date
* end_date

Examples:
* [gravityform-total-amount]
* [gravityform-total-amount form_id="14"]
* [gravityform-total-amount form_id="14" field_id="18"]
* [gravityform-total-amount form_id="14" field_id="18" stat_date="2017-07-18"]
* [gravityform-total-amount form_id="14" field_id="18" stat_date="2017-07-18" end_date="2017-07-20"]

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugin screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Include the shortcode anywhere on your website: [gravityform-total-amount form_id="14" field_id="18" stat_date="2017-07-18" end_date="2017-07-20"]

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugin screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Include the shortcode anywhere on your website: [gravityform-total-amount form_id="14" field_id="18" stat_date="2017-07-18" end_date="2017-07-20"]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravity Forms Total Amount Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release!
  • Introduce a shortcode that generates a total field value.